Институттың топырақ мұражайы

Топырақ мұражайы – ХХ ғасырда (1985 ж.) құрылған. Экспозицияда республикамыздың барлық топырақ спектрін көрсететін аймақтық топырақ-географиялық аудандастыру қағидаты бойынша бөлінген 50-ден астам топырақ монолиттері ұсынылған. Әрбір монолит түрлі-түсті лан-дшафттармен, сипаттамамен және толық аналитикалық деректермен берілген.


Топырақ монолиттері коллекциясының қалыптасуына Н.Л. Яцынин, Ю. г. Евстафьев, В. В. Редков, К. М. Пачикин, Р. М. Насыров ат салысты.

Мұражайда республиканың жер бедері мен топырақ жамылғысын шынайы бейнелейтін Қазақстанның ауқымды бедерлі картасы мен Қазақстанның топырағына шолу картасы (1976) ұсынылған.

Мұражайда екі экспозиция залы бар.


Білім беру қызметтері ұсынылады:

  • Топырақтану және экология мәселелері бойынша оқытушылар мен студенттерге арналған семинарлар;

  • ЖОО студенттеріне практикалық сабақтар;

  • Алматы қаласындағы орта мектеп, гимназия оқушыларына сабақ.

^
Жоғарыға