Институт жаңалықтары

Толығырақ

Ө.О.Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты

Топырақтың құнарлылығын молайту, топырақ ресурстары мен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану негізінде елдің азық-түлік қауіпсіздігін ғылыми қамтамасыз ету.

Толығырақ

Институттың химиялық зертханасы

Химия зертханасының қызметтері Ауыл шаруашылығы өндірушілеріне, экологтарға, көгалдандырушыларға, өнеркәсіптік кәсіпорындарға, қалалық мекемелерге және т. б. ұсынылады.

Толығырақ

Қызмет бағыттары

Топырақтану, Агрохимия саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер. Топырақ құнарлылығын сақтау, молықтыру және топырақ пен жер ресурстарын ұтымды пайдаланудың ғылыми негіздері

Толығырақ
Сынақ зертханасының қызметтері

Институттың химиялық зертханасы әртүрлі объектілерге (Топырақ, Топырақ, ауыз су және табиғи су, өсімдіктер, тыңайтқыштар)көптеген зертханалық зерттеулер жүргізеді

Топырақты экологиялық зерттеу

Игерілген ауыспалы Егістерге, топырақты өңдеу әдістері мен жүйелерін қолдануға байланысты топырақ құнарлылығының деңгейі мен жай-күйін анықтау мәселелері бойынша

Топырақты агрохимиялық және мелиорациялық зерттеу

Институт имеет агрохимическую аккредитованную лабораторию, способную выполнять широкой спектр анализов (почва, вода, растения, удобрения)

^
Жоғарыға