Administration
Ramazanova Raushan Khamzaevna

Chairman of the Board, Cand.Ag.Sc.

Tanirbergenov Samat Isembayevich

Deputy Chairman of the Board, PhD

Isataeva Kuralay Berkinovna

Finance director, Cand.Econ.Sc.

Sharypova Tatyana Mikhailovna

Chief Scientific Secretary, Cand. Ag.Sc.

Vyrakhmanova Asem Sabitkhanovna

Scientific Secretary, PhD

Atkhanova Karlygash Askarovna

Head of the Administrative and Legal Department

Altybayeva Shakizada Shukanovna

HR manager

^
Scroll up