Институттың химиялық зертханасы

Өтініш беру телефоны +7(727)2694742

Химиялық зертхана қызметтері ауылшарушылығы тауар өндірушілеріне, экологтарға, көгалдандырушыларға, өндірістік кәсіпорындарға, қалалық мекемелерге және т.б. көрсетіледі.

Институттың химиялық зертханасы қолданыстағы аккредиттеу саласына сәйкес әртүрлі объектілеріне (топырақ, жер, табиғи және ауыз су, өсімдіктер, тыңайтқыштар) зертханалық зерттеулердің кең спектрін жүргізеді

Химиялық талдау зертханасы прекурсорлар айналымына байланысты қызметке 10.04.2019 ж. күнінен № 19008267 мерзімі 5 жылға дейін жарамды мемлекеттік лицензиясы бар.

2020 жылы химиялық зертхананың аттестациясы өткізілді (зертханада өлшеулер жағдайын бағалау туралы № 58 куәлік) 05 03.2020 ж. берілді, 05 наурызға 2023 ж. дейін жарамды.

2020 жылы химиялық зертхананың акккредитация өткізілді (№KZ.T.02.2374 12.08.2020 ж. аккредитация аттестаты). Қолдану мерзімі 12.08.2025 ж. дейін.